Firma Salutem


O FIRMIE
Firma Salutem Artur Kupczak istnieje od 2013 roku i aktywnie świadczy usługi dla podmiotów
gospodarczych w zakresie doradztwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej.

BHP
Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2004 roku w firmach, które zatrudniają od kilku do ponad
1000 pracowników oraz różnych branżach tj. przemysł tworzyw sztucznych, obiekty handlowe, usługi,
budownictwo, odlewnie metali, przemysł drzewny. Aktualnie posiadam uprawnienia funkcji
Głównego Specjalisty ds. bhp.

P.POŻ
Od 2010 roku posiadam uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej aktywnie działając w
tym obszarze. Posiadam umiejętność identyfikacji obszarów do poprawy oraz wdrożenia skutecznych
rozwiązań zmniejszających zagrożenia pożarowe.

OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2003 zdobyłem tytuł Magistra Ochrony Środowiska. Od 2008 roku praktycznie zajmuję się tymi
zagadnieniami w celu zapewnienia zgodności funkcjonowania przedsiębiorstw z wymaganiami prawa.

Posiadanie doświadczeń we wszystkich trzech obszarach pozwala mi zapewnić kompleksowe i
efektywne wsparcie dla firm różnej wielkości.
Z przyjemnością nawiążę współpracę z Państwem i wspomogę wysiłki mające na celu zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony pożarowej.